Menevätkö sisäilmatutkimukseen liittyvät termit sekaisin? 

Tässä lyhyt sisäilmatutkimuksen sanasto, josta toivottavasti on sinulle apua.

Mikäli kysyttävää jää, autamme mielellämme,
ota yhteyttä.


Sisäilma
Ilma joka on seinien, lattian ja katon rajaamassa tilassa.

Sisäilmasto
Sisäilma +  lämpöolosuhteet + ilmanlaatu + ääniolosuhteet + valaistus

Sisäympäristö
Sisäilmasto + kaikki tilassa ympärillä näkyvä + esteettömyys + ergonomia + turvallisuus + viihtyisyys

Sisäilmaongelma
Yleisnimitys sisäilmasta johtuville terveyshaitoille (kuten astma)  ja viihtyvyyshaitoille (kuten liian kylmä huoneilma).

Altistuminen
Ei ole sairaus eikä sairastuminen, vaan esimerkiksi oleskelu tietyn aikaa esimerkiksi eläinpölyä sisältävässä tilassa.

Sisäilmahaitta
Kokemus esimerkiksi kuivasta ilmasta, kylmästä lattiasta, tunkkaisuudesta tai vedon tunteesta.

Haittakokemus
Ihmisen oma subjektiivinen kokemus esimerkiksi liian pölyisestä tai liian kylmästä tilasta.

Terveyshaitta
Sairaus tai sairauden oire joka on aiheutunut terveydensuojelulain mukaisesta tekijästä kuten melu, tärinä tai kuumuus.

Kuntoarvio
Tilojen, rakenteiden tai järjestelmien kunnon selvitys aistinvaraisesti. Kertoo korjaustarpeista ja kustannuksista. Voidaan teettää säännöllisesti esimerkiksi asunto-osakeyhtiöön. Kuntoarvion suorittavat rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntijat yhdessä.

Kuntokatselmus
Kuntoarviota suppeampi, jossa esimerkiksi säännöllisesti päivitetään jotakin kuntoarvion osaa.

Kuntotutkimus
Yksityiskohtainen tutkimus jossa rakenteita avaamalla saadaan tarkempaa tietoa havaitusta vauriosta tai kuntoarviossa ilmenneistä haasteista. Laaja tutkimus jossa on mukana myös rakenteita rikkovia menetelmiä.

Kuntokartoitus
Yksittäisen ongelman tilanteen ja laajuuden selvitys, esimerkiksi vesivahingon sattuessa tehtävä kosteuskartoitus tai remontoitaessa tehtävä asbestikartoitus.

Kuntotarkastus
Asuntokaupan yhteydessä tehtävä selvitys sisältäen: rakennustekninen kunto, korjaustarpeet ja mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit. Selvitys perustuu yleensä mm. haastatteluihin ja kosteusmittauksiin. Tarkastuksen suorittaa puolueeton rakennustekninen asiantuntija.

Olosuhdemittari / Sisäilmamittain / Sisäilmamittari
Laite, joka seuraa sisätilan ominaisuuksia kuten hiilidioksiditasoa, lämpötilaa tai pienhiukkasia.Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin sisäilmasta.