Korkea hiilidioksiditaso vaikuttaa negatiivisesti ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, kuten strategiseen ajatteluun ja uuden tiedon omaksumiseen. Toimiva ilmanvaihto on tästä syystä tärkeä tekijä ihmisen kognitiivisen toiminnan kannalta  ja siksi on tärkeää varmistaa, että ilmanvaihto toimii.

Hiilidioksidin vaikutus ihmisen älylliseen toimintaan on aihe, josta puhutaan yhä enemmän. Tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeat CO2-pitoisuudet vaikuttavat negatiivisesti ihmisen kognitiivisiin toimintoihin. Esimerkiksi tutkimus, jossa kaikki muut parametrit pidettiin vakiona, osoitti, että keskimäärin CO2-pitoisuuden noustessa 400 ppm:stä 1 400 ppm:ään, kognitiiviset pisteet vähenivät 50%. Kun taas mm. ilmanvaihdon lisääminen oli yhteydessä kognitiivisten pisteiden kasvuun. Suurin romahdus tapahtuu uuden tiedon omaksumisen ja strategisen ajattelun alueella, jotka ovat tärkeitä osa-alueita opiskelussa ja työssä.


Hyvä ilmanvaihto on tärkein korkean hiilidioksidin hillitsijä

Tutkimus osoittaa, että ilmanvaihto on tärkeä tekijä ihmisen kognitiivisen toiminnan kannalta. On tärkeää varmistaa, että rakennuksen ilmanvaihto toimii oikein. Hiilidioksidimittari kertoo huoneen CO2-tason, sillä ilman CO2 mittaria, hiilidioksidin määrää ei voi tietää.

Hiilidioksidi on kaasumainen, ihmisen aineenvaihdunnan tuote. Hiilidioksidissa “marinoituminen” tapahtuu usein huomaamatta ja yllättäen, eron huomaakin vasta siinä vaiheessa kun poistuu täyteen ahdetusta neukkarista tai lähtee ulos “tuulettumaan” raikkaaseen ilmaan.

Tilan liian korkeat CO2-pitoisuudet vaativat siis toimenpiteitä, jotta ihmiset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla myös ympäristöissä, joissa hiilidioksidipitoisuudet saattavat nousta korkeiksi.

Toimenpiderajat ja sisäilmastoluokitus

Suomessa käytettäviä raja-arvoja ja suosituksia hiilidioksidille:

Toimenpideraja, jolloin tilasta pitää esim. vähentää ihmisiä, avata ikkunoita, ovia, lisätä ilmanvaihtoa tai muutoin laskea CO2-pitoisuutta jos hiilidioksidi on 1 150 ppm suurempi kuin ulkoilman (~400 ppm) hiilidioksidipitoisuus, eli jos mittaus näyttää 1550 ppm on toimenpideraja ylitetty ja toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

Sisäilmastoluokitus 2018 on suunnittelun ja rakentamisen apuväline terveellisempien ja viihtyisempien rakennusten rakentamiseen. Luokitus jaetaan kolmeen laatuluokkaan (S1, S2, S3), jossa S1 on paras ja lisää käyttäjätyytyväisyyttä. 

Maksimi CO2 arvot eri sisäilmastoluokille: 
Sisäilmastoluokka S1 = 750 ppm, tässä luokassa haetaan erittäin hyvää laatua sisäilmalle
Sisäilmastoluokka S2 = 950 ppm, tässä luokassa haetaan hyvää laatua sisäilmalle
Sisäilmastoluokka S3 = 1200 ppm, tässä luokassa riittää välttävä laatu sisäilmalle

Toimenpiderajaa ei pitäisi ylittää ja sisäilmastoluokitus valitaan kohteen käyttötarkoituksen ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 


Talvella hukataan energiaa, oikea hiilidioksiditaso mittaamalla ja ilmastointia säätämällä

Kodin tai toimiston hiilidioksiditaso selviää helposti hiilidioksidimittarilla. CO2-mittari voi olla esimerkiksi olohuoneen pöydällä tai kokoushuoneessa keskeisellä paikalla. Mainittakoon vielä että lämmityskaudella hyvä, 400 ppm CO2-taso tarkoittaa usein sitä että ilmaa vaihdetaan tarpeettoman paljon ja näin hukataan turhaan lämmitysenergiaa. Parempi olisi siis säätää ilmastointia siten, että tiloissa pysytään valitussa sisäilmaluokituksessa eivätkä toimenpiderajat ylity. Samalla säästetään energiaa, rahaa ja luontoa, sillä ilmanvaihdon osuus kiinteistön energiankulutuksesta on lähes 40%. Hiilidioksidimittaus auttaa löytämään ilmanvaihdon oikean tason.


Lue lisää hiilidioksidimittauksesta:
https://loopshore.com/loop-one-palvelumme/