Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Loopshore Oy, Hämeenkatu 13 A 5, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

janne.edgren@loopshore.com

3. Rekisterin nimi

Loopshore Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tallennettuja tietoja (nimi, yritys, sähköposti, osoite, puhelinnumero) käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitoon, tilastointiin, analysointiin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä Loopshore Oy:lle. Laitteen rekisteröinnin yhteydessä annettavia tietoja (rakennus, huone…) käytetään ainoastaan palvelun tuottamiseen.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksista ja yhteydenotoista.

6. Tietojen luovutus ja suojaus

Tiedot ovat ainoastaan Loopshoren käytössä eikä niitä sinällään luovuteta kolmansille osapuolille. Kuljetusyritykset etc. saavat vain ne tiedot jotka ovat tarpeen tuotteen toimituksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään. Tiedot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja niitä käsittelevät vain henkilöt joiden työ sitä edellyttää.