Sisäilma-asiantuntijan palsta

Lue lisää sisäilmasta ja sisäilman tutkimisesta Loopshorelta eläköityneen RTA Kari Yli-Muilun artikkeleista.

Muutamissa kouluissa ja päiväkodeissa on menossa jatkuvatoiminen paine-eromittaus rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä. Mittauksilla pyritään selvittämään rakennuksen mahdollinen ali- ja […]
Teolliset mineraalikuidut (mm. lasivilla ja vuorivilla) voivat heikentää sisäilman laatua. Kuituja voidaan tutkia geeliteippi-menetelmällä, jolloin määritys tehdään 14 vrk pölylaskeumasta. […]
Pölynkoostumusanalyysi on pyyhintämenetelmä joka soveltuu hiukkasmaisten epäpuhtauksien tutkimiseen pinnoilta. Pölynkoostumustutkimus on mikroskooppinen tutkimus. Tutkimuksella selvitetään tutkittavan tilan tasopinnoille laskeutuneiden hiukkasmaisten […]
Akustinen osittaispurkaus on ilmiö, jossa eristemateriaaleissa tapahtuvat sähköpurkaukset aiheuttavat ääniaaltoja. Osittaispurkausmittaus voi antaa tietoa mm. tuulivoimalan kunnosta. Kun osittaispurkaus kehittyy […]
Korkea hiilidioksiditaso vaikuttaa negatiivisesti ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, kuten strategiseen ajatteluun ja uuden tiedon omaksumiseen. Toimiva ilmanvaihto on tästä syystä tärkeä […]
Aktinomykeetti Aktinomykeetit ovat gram-positiivisia bakteereita. Aktinomykeetit tuottavat maakellarimaista hajua. Niistä käytetään myös nimitystä sädesieni. Bakteeri Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, […]
Home ja muut mikrobit viihtyvät kosteusvaurioissa rakenteissa. Altistuneiden ihmisten kokemat oireet ovat moninaisia, niihin vaikuttavat jokaisen yksilöllinen altistumishistoria. Mikä on […]
Koulussa tehtiin mikrobitutkimus, jossa näytteet kerättiin ilmasta. Esimerkin koulukohteessa on raportoitu sisäilmaongelmista pidemmän aikaa. Sisäilman haittakokemuksia on esiintynyt sekä henkilökunnalla […]
Ilman kosteudella on monenlaisia vaikutuksia sisäympäristöön. Kosteus vaikuttaa mm. ihmisen lämpötasapainoon, hikoilun määrään, äänenkäyttöön ja moniin muihin ihmisen toimintoihin. Kosteus […]
Valo on tärkeä sisäilmastoon vaikuttava tekijä. Oikea valaistus lisää ihmisten hyvinvointia. Päivänvalo ja keinovalo muodostavat sisätiloissa toimivan kokonaisuuden. Valo vaikuttaa […]
Sisäympäristöt ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia ja sisältävät useita toisiinsa liittyviä, sisäympäristön laatuun ja käyttäjien hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Sisäilmaongelmat ovat moninaisia. […]
Polttoaineiden epätaloudellisessa palamisessa syntyy polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita kutsutaan PAH-yhdisteiksi. PAH-yhdisteitä sisältävät kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset […]
Vesivahinkoisessa rivitaloasunnossa tehtiin olosuhdeseuranta ja formaldehydimittaus. 70-luvulla rakennetussa rivitalo-kohteessa on ollut vesivahinko, jolloin useampi rakenne on kosteusvaurioitunut. Rakenteita on korjattu, […]
Rakennusten ilmavirtojen säätäminen todellisen tarpeen mukaan, on tärkeää esimerkiksi energian säästämiseksi. Se on oltava mahdollista myös ympäristöministeriön asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön […]
Helppokäyttöinen kysely sisätilojen olosuhteista kannattaa toteuttaa, kun tilojen käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa sisäilmaan liittyen. Haittakokemuksia on silloin esimerkiksi kouluissa esiintynyt […]
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ovat kaasumaisia ja niiden esiintymisen sekä pitoisuuksien paikallinen ja ajallinen vaihtelu sisäilmassa on suurta. VOC-pitoisuuteen vaikuttavat […]

Kysyttävää sisäilman laadusta?

Teemme aina parhaamme auttaaksemme sinua ja kiinteistöäsi.

Ota yhteyttä.

Älä piiloudu sisäilmaongelmilta -mainos