Mikrobisanastoa


Aktinomykeetti
Aktinomykeetit ovat gram-positiivisia bakteereita. Aktinomykeetit tuottavat maakellarimaista hajua. Niistä käytetään myös nimitystä sädesieni.

Bakteeri
Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakautumalla.

Hiivasieni
Hiivasieni eli hiiva on sieni, joka kasvaa pääasiallisesti yksisoluisena ja lisääntyy suvuttomasti kuroutuvista hiivasoluista tai jakautumalla. Hiivat eivät yleensä tuota varsinaisesti rihmastoa, mutta toisiinsa kiinni jäävät pidentyneet solut näkyvät valerihmana.

Homesieni
Homesienillä tarkoitetaan mikroskooppisen pieniä, nopeakasvuisia ja rihmastoa sekä runsaasti itiöitä tuottavia sieniä. Homesieni-termiä ei ole määritelty tieteellisesti.

Ilmanäyte
Ilmanäytteellä tarkoitetaan Andersen 6-vaihekeräimellä otettua sisä- ja ulkoilmanäytettä.

Impaktorikeräin
Impaktorikeräin (Andersen 6-vaihekeräin) on ilman hiukkaset koon mukaan erotteleva näytteenottolaite, jossa ilmanäyte kerätään pumpun avulla suoraan kasvualuistoille. Keräimessä on kuusi koon mukaan jaottelevaa keräysvaihetta.

Kasvualusta
Bakteerien tai sienten kasvatukseen käytettävää, petrimaljoille valettua ravintoagaria, joka on yleisalusta kyseisille mikrobiryhmille. Sienten kasvu bakteerialustoilla ja bakteerien kasvu sienialustoilla estetään lisäämällä kasvualustaan antibiootteja tai antimykootteja eli fungissidejä.

Kosteusvaurioindikaattori
Kosteusvaurioindikaattoreilla tarkoitetaan vaurioituneissa materiaaleissa ja vaurioituneiden rakennusten ilmassa esiintyviä mikrobiryhmiä, joita harvemmin esiintyy vauriottomien rakennusten rakenteissa tai ilmassa.

Keräysvaihe
Kts. Impaktorikeräin

Lajisto
Lajistolla tarkoitetaan näytteessä havaittavia mikrobeja (sieniä ja aktinomykeettejä) laji-, suku- ja /tai ryhmätasolla tunnistettuna.

Mikrobi
Mikrobit ovat home- ja hiivasieniä sekä bakteereita.

Mikrobikasvu
Mikrobikasvulla tarkoitetaan rakennuksen sisäpinnoilla, pintojen alla tai rakenteiden sisällä kasvavaa home-, hiiva- ja bakteerikasvustoa, joka on silminnähtävää tai varmennettu mikrobibiologisten analyysien avulla.

Nollanäyte
Nollanäytteellä voidaan varmistaa analyyseissä käytettyjen välineiden puhtautta sekä sitä, etteivät näytteet kontaminoidu esimerkiksi esikäsittelyn aikana. Nollanäyte käsitellään kuten varsinaiset näytteet, mutta viimeiseksi.

pmy
Pmy on lyhenne, joka tarkoittaa pesäkkeiden muodostavaa yksikköä eli mikrobien itiöitä, solua, soluryhmää tai rihmaston osasta, joka muodostaa kasvualustalle pesäkkeen.

Ulkoilman vertailunäyte
Ulkoilman vertailunäytteellä tarkoitetaan ilmanäytettä, joka otetaan ulkoa sulan maan aikana.

Viljelymenetelmä
Viljelymenetelmä on mikrobien elinkykyyn perustuva kasvatusmenetelmä. Viljelymenetelmällä saadut tulokset kuvaavat elinkykyisten, käytetyillä kasvualustoilla ja valituissa olosuhteissa kasvavien mikrobien pitoisuutta tai määräarvioita. Viljelymenetelmillä havaitaan vain osa mikrobeista.

Ylikasvu
Ylikasvua esiintyy kasvualustalla, kun jonkun mikrobin kasvunopeus käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti nopeampi, jolloin se peittää kasvatusajan kuluessa alleen muita pesäkkeitä.


Tutustu myös Mikrobit kosteusvauriossa.
Case-esimerkki mikrobimäärityksestä koulutalossa Andersen-keräimellä.