Teolliset mineraalikuidut (mm. lasivilla ja vuorivilla) voivat heikentää sisäilman laatua. Kuituja voidaan tutkia geeliteippi-menetelmällä, jolloin määritys tehdään 14 vrk pölylaskeumasta. Teolliset kuidut aiheuttavat haasteita esimerkiksi koulujen yleisissä tiloissa ja päiväkodeissa.

Kuitunäytteiden avulla voidaan tutkia, esiintyykö sisäilmassa poikkeavia määriä kuituja. Teolliset mineraalikuidut ilmassa voivat aiheuttaa mm. lisääntyneitä ylähengitysteiden, ihon ja silmien ärsytysoireita sekä äänenkäytön ongelmia.

Näytteenotto geeliteippi-menetelmällä

Näytteenottomenetelmänä teollisten mineraalikuitujen tutkimuksissa käytetään ns. geeliteippi-menetelmää. Menetelmässä gelatiinipintainen näytteenottoteippi (BM Dustlifters) painetaan tutkittavalle pinnalle, jolloin pölyhiukkaset, mukaan lukien mahdolliset teolliset mineraalikuidut, tarttuvat teipin geeliosaan. Geeliteippinäytteitä otetaan tyypillisesti tasopinnoilta 14 vuorokauden pölylaskeumasta tai tuntemattoman laskeuma-ajan historiapölystä sekä IV-tulokanaviston sisäpinnoilta.

Näytteenottomenetelmä on tarkoitettu mittaamaan pinnoille laskeutuneen pölyn kuitumäärää STM:n Asumisterveysasetuksen 545/2015 ja asetusta soveltavan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) mukaisen toimenpiderajan ylittymisen arvioimiseksi.

Kuitututkimus päiväkodissa

Päiväkotikohteessa henkilökunta halusi saada selvyyden siitä, että esiintyykö tasopinnoille laskeutuneessa pölyssä teollisia mineraalikuituja. 

Sisäilman mineraalikuitulaskeumanäytteet kerättiin petrimaljalle laboratorion näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Kohteeseen asennettiin tasopinnoille 10 petrimaljaa. 14 vuorokauden jälkeen petrimaljalle painettiin geeliteippi ja näytteet lähetetään laboratorioon.

Teippinäytteistä analysoitiin epäorgaaniset mineraalikuidut valomikroskoopilla käyttämällä 100-kertaista suurennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalikuituja kpl/cm². Menetelmä on kvantitatiivinen, eli sillä saadaan selville mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei sitä, kuinka montaa eri kuitutyyppiä näytteessä esiintyy.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet > 0,2 kpl/cm² edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen.Työterveyslaitoksen mukaan työpaikoilla mineraalikuitujen viitearvona kahden viikon aikana mittausalustalle laskeutuneesta pölystä on 0,2 kuitua/cm2. TTL:n mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus tuloilmakanavan pinnalla on ollut 10–30 kuitua/cm2.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus päiväkodin kuitututkimuksesta

Osassa kohteen kymmenestä (10) otetuista pölylaskeumanäytteissä esiintyi toimenpiderajan ylityksiä.

Mahdolliset kuitulähteet, kuten sisäkattojen akustiikkalevyt, tulee kartoittaa ja mahdollisuuksien mukaan poistaa tai estää mineraalivillakuitujen leviäminen sisäilmaan. Tiloihin tulee myös tehdä huolellinen siivous myös niille pinnoille, joita ei tavanomaisessa siivouksessa puhdisteta.

Teolliset mineraalikuidut usein muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmana

Teolliset mineraalikuidut ovat usein oleskelutilojen olosuhteita heikentäviä epäpuhtauksia mm. toimistoissa ja päiväkodeissa. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat ilmavuodot.

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja harkinta sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

  • mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
  • ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
  • mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lue myös pölynkoostumusmittauksesta.