Vesa Vihanninjoen tutkimus Real-time indoor environment quality assessment of sports facilities (2023), Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitokselle käsitteli jatkuvatoimisia sisäympäristömittauksia sisäliikuntatiloissa. Jatkuva mittaus toteutettiin Tuusulan Tenniskeskuksella Granlundin toimesta Loopshoren teknologiaa käyttäen.

Vesa Vihanninjoki tutki diplomityössään jatkuvatoimisen mittauksen referenssitasoja. Sisäympäristömittauksia tutkittiin erityisesti sisäilmaston ja sisäliikuntatilojen näkökulmasta. Tutkimuksessa haluttiin ennen kaikkea selvittää, mihin mitattavien muuttujien viitearvot perustuvat.

Kattava kirjallisuuskatsaus aiemmista sisäliikuntatilojen tutkimuksista yhdistyi käytännön sisäilmatutkimushankkeeseen, joka toteutui Tuusulan Tenniskeskuksessa.

Granlund hoiti mittausten toteutusta Tenniskeskuksen suuntaan ja jatkuva mittaus toteutettiin Loopshoren teknologialla. Laitteet asennettiin paikoilleen vuodeksi olosuhteiden seuraamiseksi.

Loop One -mittalaite Tuusulan Tenniskeskuksen kahvion seinällä on varsin huomaamaton.

“Jatkuva mittaus oli hyvin perusteltu lisä tutkimuksiin, sillä tutkijan näkökulmasta standardoitujen pistemittausten ongelmana on, että emme voi varmuudella tietää kuvaavatko tulokset kiinteistön
tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ovatko nämä hetkittäiset mittaukset todellisuudessa keskenään vertailukelpoisia ulkoisten olosuhteiden osalta”,
kertoo Vesa Vihanninjoki.  “Kun rinnalla käytetään jatkuvatoimista seurantaa, voidaan varmentaa otannan laatu ja tehdä siten myös tarvittaessa tarkistusmittauksia. Tämä tuo merkittävää lisäarvoa niin kiinteistönhallintaan kuin akateemiseen tutkimukseen.” 

Kattava olosuhdedata tutkimuksen käyttöön

Tutkimuksen aikana kävi ilmi että suuri osa eri palveluntarjoajien käyttämien viitearvojen taustoista on salaiseksi luokiteltua. Dataa oli tältä osin siis varsin haasteellista saada tutkimuskäyttöön. Vihanninjoki kiittää Loopshoren kanssa syntynyttä rakentavaa ja luottamuksellista suhdetta, joka mahdollisti tarpeeksi tarkat tiedot tutkimusta varten.

“Koin todella arvokkaana sen, että aineisto oli varsin kattava, mittadataa oli paljon ja sain sen käyttööni näin laaja-alaisesti tutkimusta varten.”, Vihanninjoki sanoo.

“Meille avoimuus on tärkeä arvo, joten oli ilo olla mukana tässä tutkimushankkeessa”, komppaa Janne Edgren Loopshoren toimitusjohtaja ja jatkaa “Haluamme toimia läpinäkyvästi niin että kaikilla osapuolilla on ymmärrys millä tavalla dataa kulloinkin käytetään. Tässä yhteistyö kaikkien osapuolten välillä oli sujuvaa.”

Jatkuva olosuhdemittaus toi lisäarvoa kiinteistönhaliintaan ja akateemiseen tutkimukseen.

Tutkimus toteutettiin tiiviisti yhdessä Tenniskeskuksen kanssa. Myös he seurasivat itse syntyvää ilmanlaatutietoa käyttöliittymän kautta. Tenniskeskuksen toimitusjohtaja Timo Havulinna totesi Loopshoren laitteesta ja ilmanlaatupalvelusta seurannan päätyttyä: “Järjestelmästä saadut tiedot olivat selkeitä ja hyödyllisiä. Tuote on tähän tarkoituksen erinomainen ja sitä oli ilo käyttää.”

Hybridimallilla hyviä tuloksia. Pistemittaukset ja jatkuva mittaus tukemaan toisiaan.

Vesa Vihanninjoki puoltaa laajemminkin hybridimallin käyttöä sisäilmaseurannoissa. “Jatkuva mittaus tuo aina perspektiiviä, sillä silloin ei tarvitse luottaa vain tiettyyn mittaushetkeen. Kiinteistön kokonaistilanteen arvioinnissa ja akateemisessa tutkimuksessa tämä taas auttaa nimenomaan arvioimaan pistemittausten luotettavuutta”,  Vihanninjoki  summaa. 

Asumisterveysasetuksessa edellytetään perinteisiä sisäilmatutkimusmenetelmiä. Jatkuvatoimisesti olosuhteita seuraamalla ei siinä saavuteta lainsäätäjien vaatimaa tarkkuutta, eikä menetelmällä ole vielä standardointia, mutta sen todettiin toimivan tässä erityisen hyvin perinteisen sisäilmatutkimuksen rinnalla. 

Tuusulan Tenniskeskuksen mittausten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimuksessa saatiin mm. erityisesti sisäliikuntatiloihin soveltuvat uudet viitearvot. Nämä olivat hyvin lähellä Loopshoren palvelun olemassaolevia raja-arvoja. 

Vihanninjoki esitteli työnsä tuloksia Sisäilmastoseminaarissa Helsingissä keväällä 2023. Tutkimus on saanut osin rahoitusta kansainvälisen GenerIoT-hankkeen kautta.

Vesa Vihanninjoki työskentelee tällä hetkellä Granlundilla tutkimuspalveluiden asiantuntijana.

Tutustu Vesa Vihanninjoen tutkimukseen tarkemmin