Loop One -mittain havaitsi kesäkuussa 2022, että yöllisen ukkosen jälkeen ilman epäpuhtaudet olivat kadonneet ilmasta lähes täysin. VOC-yhdisteiden taso tipahti dramaattisesti ukkoskuuron aikana.

Mittaus tehtiin Tampereen keskustassa, Pirkankadun mittauspisteellä, joka on myös yksi Tampereen kaupungin ulkoilmanlaadun seurantapisteitä.  Tarkemmin kaupungin ilmanlaatuseurannasta saat tietoa täältä: https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ilmanlaatu Loop One -mittain tuottaa dataa tältä asemalta vain omaan käyttöömme.


VOC-muutoksen takana useampi ilmiö

Kysyimme  ilmiöstä tarkemmin tutkija Juho Aallolta. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa SMEAR II -mittausasemalla. Aalto kertoo, että todennäköisesti kyse on useasta yhtäaikaisesta ilmakemiaan ja paikalliseen meteorologiaan liittyvästä ilmiöstä, vaikka toki ilman tarkempaa ja laajempaa aineistoa on mahdotonta sanoa mitään varmempaa. Viime aikaiset tutkimukset ovat osoittaneet että salamalla voi olla merkittävä rooli epäpuhtauksien poistamisessa ilmakehästä. Aalto arvelee että pelkästään ukkosesta johtuva voimakas hapettuminen yksinään tuskin muuttaisi arvoja noin merkittävästi.

näkymä pirkankadun mittausasemalta
salama taivaalla
ilmanmittari mittausaseman seinällä
Loop Outdoor -mittain Pirkankadun mittausasemalla Tampereella havainnoi myös kesän ukkosia.

Tutkija Aalto kuvailee tapahtuneen taustaa näin: “Ukkoseen liittyy tavanmukaisesti isomman ja pienemmän mittakaavan ilmamassavaihdoksia. Ainakin rajakerros rikkoutunee niin että kaasupitoisuudet voivat muuttua silloin paljonkin – se saattaa olla pääsyy totaaliVOCien nopeaan laskuun. Käytännössä siis tuulenpuuskat ovat sekoittaneen maanpinnan lähellä olevan ilman sekaisin korkeammalla olevan, puhtaamman ilman kanssa, mikä tietysti voi muuttaa pitoisuuksia nopeastikin. Lasku PM10-määrissä voi selittyä tällä samalla tekijällä.


Ukkosella rintamat kohtaavat

Maallikkokielessä puhutaan ukkosrintaman saapumisesta ja ukkonen sinällään voi tosiaan liittyä ilmamassojen vaihdoksiin. “Ukkosta edeltävä ja ukkosen jälkeinen ilmamassa edustanevat usein aivan eri rintamia. Tuommoinen yöllinen ukkonen on todennäköisesti ollut juuri rintamaukkonen, jossa kylmän ja lämpimän rintaman kohtauspinnassa syntyy ukkonen lämpimän rintaman ilman kohotessa ylöspäin. Rintamien ilmamassat voivat olla peräisin ihan eri suunnista – toinen vaikka puhtaalta valtamereltä ja toinen saastuneilta maa-alueilta, joten pitoisuuksissa voi ukkosen myötä havaita isojakin eroja.”, Aalto summaa.

Yöllinen ukkonen aiheutti voimakkaan VOC-arvojen tippumisen.

On siis melko selvää että sade ja ukkonen tosiaan puhdistavat ilmaa. Sen selville saaminen, mitä kaikkea tähän luonnonnäytelmään liittyy, vaatinee usean tieteenalan yhteistyötä. Kuten myös tutkija Aalto toteaa, ilmiö on varsin monimutkainen. 

Onko sinulla lisätietoa ukkosen vaikutuksista tai oletko tehnyt omia havaintoja ukkosrintaman aikana? 

Kerro meille.