Loopshoren Loop One -mittaus seuraa näitä muuttujia. Tutustu alta tarkemmin sisätilojen olosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin ja lue miten voit myös itse vaikuttaa sisäilman laatuun.


LÄMPÖTILA

Ihanteellinen sisäilman lämpötila tuntuu miellyttävältä. Sisälämpötila vaikuttaa myös energiankulutukseen. Lämmityskaudella yhden lämpöasteen pudottaminen säästää tyypillisesti noin 5% lämmitysenergiaa. 

Miten lämpötila vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Liian kylmässä ilmavirrat aiheuttavat vedon tunteen. Liian lämmin huoneilma kuluttaa turhaan energiaa ja voi lisätä tunkkaisuuden tunnetta.

Rastittamalla Loopshoren ilmanlaatupalvelusa ruudun kastepistelämpötila, saat näkyville samaan graafiin lämpötilan kanssa myös kastepistelämpötilan.

Kastepiste on lämpötila, jonka alapuolella ilman sisältämä kosteus alkaa tiivistyä ympäristöön. Toisin sanoen kastepiste kertoo ilmankosteuden tilasta. Kun kosteuden määrä nousee, kastepiste lähestyy ympäristön lämpötilaa.

Liian kuuma? Toimi näin:

Jos kuumuus johtuu auringosta, hanki markiisit. Se on tehokkain tapa estää lämpösäteilyn pääsy ikkunoiden kautta sisätiloihin. Myös verhot, sälekaihtimet tai auringonsuojakalvo auttavat. Hanki tuuletin, se saa ilman tuntumaan viileämmältä kierrättämällä ilmaa huoneessa. Viilentävä ilmalämpöpumppu pudottaa lämpötilaa ja poistaa kosteutta. Tarkista että koneellisen ilmanvaihdon taso vastaa tilan käyttöä. Tuuleta ristivedolla. Huolehdi että korvaus- ja poistoilmaventtiilit ovat puhtaat. Viilenny välillä järveen pulahtamalla. 🙂

Liian kylmä? Toimi näin:

Tarkista että patterit eivät ole esimerkiksi pitkien verhojen tai toimistokalusteiden takana. Myös ikkunatiivisteiden huolto voi olla tarpeen. Huomioi ilmanvaihdon säätö ja mahdolliset kesä- ja talviasennot.SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS

Huoneilman kosteuteen vaikuttavat eniten ulkoilman olosuhteet ja niiden muutokset. Kesällä ilman suhteellinen kosteus voi hetkittäin olla yli 60%. Talvella ilma Suomessa on kuivempaa, mutta suhteellinen kosteus ei tulisi sisätiloissa silti laskea alle 20%.

Miten ilmankosteus vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Optimaalinen ilmankosteus auttaa pitämään ihmiset hyvinvoivina ja rakennukset terveinä. Liiallinen ilmankosteus pitkään jatkuneena aiheuttaa pahimmillaan mikrobien kasvua ja siten vaurioita rakennukseen. Liian kuiva ilma tuntuu hengitettäessä epämiellyttävältä ja lisää tartuntojen riskiä.

Liian kuiva ilma? Toimi näin:

Hanki laadukas ilmankostutin ja seuraa muutoksia myös mittaamalla. Laske huonelämpöä hieman, suhteellinen kosteus lisääntyy. Myös mm. pyykinpesu ja tiskaus lisäävät huoneilman kosteutta. Huomioi että pakkasella ulkoa tuleva ilma on kuivaa. Oikein säädetty ilmanvaihto ei kuivata sisäilmaa tarpeettomasti.

Liian kostea ilma? Toimi näin:

Sulje ovet märkätiloihin, poista vesi suihkun jälkeen lastalla lattialta. Huolehdi että pesu- ja pukutiloissa ilma vaihtuu aina käytön jälkeen. Tuuleta iltaisin ja viileällä säällä. Varmista että ilmanvaihto on säädetty oikein: ilmanvaihdon säätäminen suuremmalle teholle vähentää kosteutta.

Loopshoren ilmanlaatupalvelussa esitetään myös absoluuttinen kosteus. Se kertoo montako grammaa vesihöyryä sisältyy kuutiometriin ilmaa. Lukuarvo on laskettu lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausten perusteella.

Lataa tästä lisätietoa kosteudesta PDF muodossa


HIILIDIOKSIDI (CO2)

Kun tuntuu että “happi loppuu” ja ilma on tunkkaista, syy on usein liian korkeassa hiilidioksidipitoisuudessa.

Kun tiedät hiilidioksiditason, voit tehdä tarvittavia muutoksia tilaan usein ajoissa, nopeasti ja helposti.

Miten CO2 vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Korkea hiilidioksidipitoisuus heikentää suorituskykyä. Tutkitusti päättelykyky (kognitiivinen suoriutuminen) heikkenee ja oppimistulokset huononevat. Ihmiset ja kotieläimet ovat suurin hiilidioksidin lähde sisätiloissa.. 

Kun hiilidioksiditaso kohoaa, toimi näin:

Ilman tulee yksinkertaisesti vaihtua paremmin! Siispä säädä mahdollista koneellista ilmanvaihtoa, avaa ikkunoita ja vähennä ihmismäärää tilassa jos mahdollista. Kun tilassa on hetkellisesti tavanomaista enemmän ihmisiä, tämä voi näyttäytyä varsin korkeana hiilidioksidipiikkinä. Mikäli CO2 on koholla useita tunteja kerrallaan tai pysyy korkealla pitkään vaikka ihmiset ovat jo poistuneet tilasta, suosittelemme toimia jolla olosuhteita voidaan parantaa pysyvästi.


Lataa tästä lisätietoa hiilidioksidista PDF muodossa

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-YHDISTEET

VOC-yhdisteet ovat kaasumaisia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kun puhutaan näiden yhdisteiden kokonaispitoisuudesta, käytetään termiä TVOC (total volatile organic compounds). Loop One -sensorin TVOC-mittaus kertoo VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuuden. On myös hyvä huomioida että kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet eivät ole välttämättä haitallisia. VOC-mittauksen toteutus on nykyteknologialla haastavaa. Vaikka pitoisuusvaihteluita voidaan mitata, sensoreilla ei voida tunnistaa mikä tietty VOC-yhdiste on kyseessä. Mittausta ei siis voida tarkastella samaan tapaan kuin esimerkiksi lämpötilaa.

Lyhytaikaista nousua mittaustuloksissa voivat aiheuttaa esimerkiksi hajuvedet, käsidesi ja uudet tekstiilit tai vanhempien materiaalien hajoaminen ja kuluminen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet päätyvät huoneilmaan myös mm. rakennusmateriaaleista tai sisustustuotteista. Ruoanlaitto, remontointi sekä siivous voivat myös hetkittäin nostaa pitoisuuksia.

Loop One -sensori esittää sen havaitsemat VOC-päästöt yhdessä graafissa. VOC-yhdisteitä voi tulla useista eri lähteistä ja pitoisuudet olla hyvinkin vaihtelevia. Vaikutus ilmanlaatuun, ja ihmiseen riippuu VOC-yhdisteiden tarkasta koostumuksesta, pitoisuuksista ja altistumisajasta.

Jatkuvatoimiset laitteet, kuten Loop One tarjoavat reaaliaikaista VOC-seurantaa, mutta tuloksia ei voida suoraan verrata kerääviin tutkimusmenetelmiin tai asumisterveysasetuksen raja-arvoihin.

Jatkuvaa VOC-mittausta sensorilla, kannattaa käyttää suuntaa antavana mittauksena – esimerkiksi indikaationa sille, olisiko syytä teettää asiantuntijalla tarkempia, laboratoriovarmennettuja VOC-tutkimuksia. Mittausta kannattaa käyttää täydentämään muita arvoja ja tutkia kokonaisuuden osana pitkän aikavälin muutosten havainnoinnissa.

Miten VOC-yhdisteet vaikuttavat käyttäjään ja ympäristöön?

Pitkään jatkunut altistus haitallisille VOC-yhdisteille voi tutkitusti olla vahingollista esimerkiksi keskushermostolle. Lyhytaikaisen pitoisuuden nousun voi joskus haistaa tai sen saattaa huomata esimerkiksi silmien kutinasta tai muista ärsytysoireista.

Kun TVOC kohoaa, toimi näin:

Yksittäiset piikit eivät yleensä ole huolenaihe. Jos korkeita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden piikkejä esiintyy mutta lukema palautuu nopeasti perustasoon, voidaan päätellä että ilmanvaihto toimii tilassa halutulla tavalla. Jatkuvasti koholla oleva TVOC-arvo on aina aihe tarkempiin tutkimuksiin.

Ota yhteyttä silloin kun seurannan mukaan näyttää että TVOC-arvot ovat pysyvästi koholla tai niissä on tasaista nousua. Selvitetään lisää.


Lataa tästä VOC ja TVOC lisätietoa PDF muodossa


HIUKKASET

Loop One mittaa PM1 ja PM2.5 hiukkasten pitoisuutta, ja laskee algoritmien avulla PM4 ja PM10 hiukkasten pitoisuudet hyödyntäen mitattujen partikkelien kokojakaumaa.

Hiukkasia ovat mm. virukset ja bakteerit, siitepöly, itiöt ja palamishiukkaset. Hiukkaset voivat olla vaaratonta pölyä, mutta ne voivat sisältää myös terveydelle vaarallisia aineita, esimerkiksi raskasmetalleja joita syntyy mm. liikenteessä. Pienhiukkasiksi lasketaan hiukkaset joiden läpimitta on alle alle 2,5 µm. Ne pystyvät pienen kokonsa johdosta kulkeutumaan ilman mukana alahengitysteihin eli keuhkoihin.

Tutkimuksissa on huomattu viitteitä siitä, että 1μm hiukkaset voivat olla terveydelle jopa haitallisempia kuin 2,5μm kokoiset pienhiukkaset. Tämä tutkimusaihe on kesken (2023) ja esimerkiksi terveyssuositukset eivät vielä ota kantaa 1μm hiukkaspitoisuuksiin. Tulevaisuudessa viralliset raja-arvot myös hiukkasille ovat mahdollisia kun tutkimustietoa on riittävästi.

Miten pienhiukkaset vaikuttavat käyttäjään ja ympäristöön?

Hetkittäisiä pitoisuuspiikkejä voi arkielämässä esiintyä esimerkiksi siivotessa tai kynttilöitä/takkaa poltettaessa. Jos mittaus osoittaa jatkuvasti liian korkeita pienhiukkasmääriä ilmiötä tulee selvittää tarkemmin. Pienimmät hiukkaset pystyvät kulkeutumaan aina verenkiertoon saakka ja ovat tutkitusti riskitekijä terveydelle pitkällä aikavälillä.

Kun hiukkaspitoisuus kohoaa, toimi näin:

Yritä selvittää mistä hiukkaspäästöt tulevat. Esimerkiksi teollisuuden tuotantotiloista hiukkaset voivat päätyä muihin ihmisten käyttämiin tiloihin. Tulisijassa vapautuvat hiukkaset voivat päätyä sisätiloihin tai tupakanpoltto raitisilmakanavan läheisyydessä voi tuoda hiukkasia sisäilmaan. Jos käytössä on tuloilman suodatin, vaihda se säännöllisesti. Myös ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa tasaisin väliajoin. Käytä pintojen siivouksessa nihkeäpyyhintää pölyhuiskan sijaan. Voit tutkituttaa rakennevuodot asiantuntijalla. Laadukas ilmanpuhdistin poistaa myöskin pienhiukkaset. Varmista että ilmanvaihto toimii.

Lataa tästä lisätietoa pienhiukkasista PDF muodossa


MELU

Äänitaso on yksi miellyttävän ympäristön osatekijä. Melun kokeminen on yksilöllistä. Keskeytyksetön melutason mittaus tuo paitsi mielenkiintoista yleistietoa jokaisen tilan käyttäjän ulottuville, myös auttaa muiden mitattavien suureiden tulkinnassa. Melusta voidaan esimerkiksi päätellä onko jokin äänekäs laite kuten ilmastointi ollut päällä.

Loopshoren ilmanlaatupalvelussa melun keskiäänitaso mittaa yleistä melua ja sen kestoa. Melun minimiäänitaso kuvaa taustamelua, eli esimerkiksi ilmastoinnin suhinaa, koneiden käyntiääntä tai liikenteen ääntä. Melun enimmäisäänitaso -mittaus osoittaa yksittäisten kovien äänten piikit.

Miten melu vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Melutaso vaikuttaa mm. työviihtyvyyteen. Meluinen ympäristö on epämiellyttävä kun häiritsevät äänet mm. vaikeuttavat keskittymistä ja lisäävät koettua stressiä. Pahimmillaan melu aiheuttaa tinnitusta ja kuulon heikkenemistä. 

Liikaa melua, toimi näin:

Paranna tilan akustiikkaa. Tilasta riippuen tämä onnistuu esimerkiksi tekstiileillä tai akustiikkalevyillä. Suojaa kuulo. Tee muita yksilöllisiä toimia tila ja sen käyttötarkoitus huomioiden.


Lataa tästä lisätietoa melusta PDF muodossa


VALAISTUSVOIMAKKUUS

Sopiva valon määrä on paitsi mukavuustekijä, myös lähtökohta tehokkaalle toiminnalle. Toisaalta, esimerkiksi tiettyjen esineiden säilytys edellyttää tarpeeksi pimeää tilaa. Oleellista onkin oikea valon määrä suhteessa tilan käyttötarkoitukseen.

Loop One -mittaus kertoo kuinka paljon valoa päätyy laitteen valoanturiin. Valoanturi sijaitsee laitteen alareunassa. Mittaustulokseen vaikuttaa valon lähteen sijainti laitteeseen nähden sekä materiaali, jonka päällä laite on.

Vertailuarvoja:

Täysikuu kirkkaana yönä: 0,05 – 0,36 luksia.
Suora auringonvalo: 32 000 – 100 000 luksia.

Miten valo vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Ikkunoista tilaan pääsevä päivänvalo koetaan usein miellyttävimpänä valonlähteenä. Riittävä valon määrä tehostaa toimintaa. Oikea valon määrä riippuu siitä, mihin tilaa kulloinkin käytetään. Tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen optimaalinen valaistus on tavoite, jota kannattaa myös mittaamalla selvittää. Esimerkiksi lukemiseen hyvä valon määrä on noin 300 – 500 luksia.
Lataa tästä lisätietoa valaistuksesta PDF muodossa

ILMANPAINE

Ilmanpaine on yläpuolisen ilmamassan aiheuttamaa painetta. Karkeasti sanottuna kauniilla säällä on korkeapaine ja päinvastoin. Sisäilman paine on joko negatiivinen tai positiivinen riippuen rakennuksen ilmatiiviydestä, tuulesta ja korvausilman määrästä.

Miten ilmanpaine vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Jopa melko pienet ilmavirtojen ja paineiden muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti sisäilman laatuun ja rakenteisiin. Loop One -mittain käyttää ilmanpainedataa lähinnä laitteen sisäisesti muiden suureiden mukana data-analytiikassa.

Miten ilmanpaine vaikuttaa ympäristöön?
Kun ilmanpaine kohoaa, tarkkaile: tuleeko kaunis, kuiva ja lämmin päivä?  : )

LAITTEEN LIIKE

Laitteen liike -mittaus on saatavilla valikoiduissa Loop One -laitteissa.

Mittaus kertoo onko laite liikkunut, onko sitä siirretty tai onko se ollut kiinnitettynä esimerkiksi liikkuvaan kohteeseen.

Laitteen liike -mittaus havainnollistetaan pylväänä, 0 = ei liikettä, 1 = liike. Pylväs näky mittausvälin (esimerkiksi 10 minuuttia) päätyttyä, jolloin kunkin mittauvälin sisällä tapahtunutta liikettä kuvaa yksi pylväs.

Liikemittauksen avulla voidaan havainnoida esimerkiksi rahtikuljetuksen aikaisia G-voimia.Sisäilman laatu on aina kokonaisuus, joka koostuu kaikista mitatuista suureista. Huomionarvoista on, että kutakin mittaustulosta tulee tarkastella aina suhteessa tilan käyttöön ja käyttäjän tarpeisiin nähden. Kerrostalon makuuhuone, kylmäkellari, museon näyttelytila tai toimiston neuvotteluhuone vaativat kukin omat optimaaliset olosuhteensa, jotta tila toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme laajan taustaselvityksemme mukaisesti ja lukuisiin tutkimuslähteisiin perehtyen asettaneet mittaimen eri suureille tavoitearvot. Voit muuttaa raja-arvoja palvelussamme myös itse.

Annamme mielellämme tarkempaa lisätietoa tarvittaessa.

Näitä jokaista muuttujaa, voit seurata Loop One -palvelumme avulla. Kysy lisää!

Lähteet