Loopshoren Loop One -mittaus seuraa näitä muuttujia. Tutustu alta tarkemmin sisätilojen olosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin ja lue miten voit myös itse vaikuttaa sisäilman laatuun.


LÄMPÖTILA

Ihanteellinen sisäilman lämpötila tuntuu miellyttävältä. Sisälämpötilaa säätämällä voidaan säästää energiaa. Lämmityskaudella yhden lämpöasteen pudottaminen säästää tyypillisesti noin 5% lämmitysenergiaa. 

Miten lämpötila vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Liian kylmässä ilmavirrat aiheuttavat vedon tunteen. Liian lämmin huoneilma kuluttaa turhaan energiaa ja voi lisätä tunkkaisuuden tunnetta.

Liian kuuma? Toimi näin:

Jos kuumuus johtuu auringosta, hanki markiisit. Se on tehokkain tapa estää lämpösäteilyn pääsy ikkunoiden kautta sisätiloihin. Myös verhot, sälekaihtimet tai auringonsuojakalvo auttavat. Hanki tuuletin, se saa ilman tuntumaan viileämmältä kierrättämällä ilmaa huoneessa. Viilentävä ilmalämpöpumppu pudottaa lämpötilaa ja poistaa kosteutta. Tarkista että koneellisen ilmanvaihdon taso vastaa tilan käyttöä. Tuuleta ristivedolla. Huolehdi että korvaus- ja poistoilmaventtiilit ovat puhtaat. Viilenny välillä järveen pulahtamalla.

Liian kylmä? Toimi näin:

Tarkista että patterit toimivat eivätkä ne ole esimerkiksi verhojen tai toimistokalusteiden takana. Myös ikkunatiivisteiden huolto voi olla tarpeen. Huomioi ilmanvaihdon säätö ja mahdolliset kesä- ja talviasennot.
Lataa tästä lisätietoa kosteudesta PDF-muodossa

SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS

Huoneilman kosteuteen vaikuttavat eniten ulkoilman olosuhteet ja niiden muutokset. Kesällä ilman suhteellinen kosteus voi hetkittäin olla yli 60%. Talvella ilma Suomessa on kuivempaa, mutta suhteellinen kosteus ei tulisi sisätiloissa silti laskea alle 20%.

Miten ilmankosteus vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Optimaalinen ilmankosteus auttaa pitämään ihmiset hyvinvoivina ja rakennukset terveinä. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa mm. mikrobien kasvua. Liian kuiva ilma tuntuu hengitettäessä epämiellyttävältä ja lisää tartuntojen riskiä. Suuri ilmankosteus pitkään jatkuneena aiheuttaa pahimmillaan mikrobien kasvua ja siten vaurioita rakennukseen.

Liian kuiva ilma? Toimi näin:

Hanki laadukas ilmankostutin ja seuraa muutoksia myös mittaamalla. Laske huonelämpöä hieman, suhteellinen kosteus lisääntyy. Myös mm. pyykinpesu ja tiskaus lisäävät huoneilman kosteutta. Pakkasella ulkoa tuleva ilma on kuivaa. Oikein säädetty ilmanvaihto ei kuivata sisäilmaa tarpeettomasti.

Liian kostea ilma? Toimi näin:

Sulje ovet märkätiloihin, poista vesi suihkun jälkeen lastalla lattialta. Huolehdi että pesu- ja pukutiloissa ilma vaihtuu käytön jälkeen. Tuuleta iltaisin ja viileällä säällä. Varmista että ilmanvaihto on säädetty oikein: ilmanvaihdon säätäminen suuremmalle vähentää kosteutta.
Lataa tästä lisätietoa lämpötilasta PDF muodossa


HIILIDIOKSIDI

Kun tuntuu että “happi loppuu” ja ilma on tunkkaista, niin yleisin syy on silloin liian korkea hiilidioksidipitoisuus. Suurin hiilidioksidin lähde sisätiloissa ovat ihmiset ja kotieläimet. Kun tilassa on paljon ihmisiä hiilidioksiditaso kohoaa, kuvaillaan että on “huono ilma”, haukotuttaa, ehkä väsyttää ja ajattelu junnaa.  Kun tiedät hiilidioksiditason, voit tehdä tarvittavia muutoksia tilaan usein ajoissa, nopeasti ja helposti.

Miten CO2 vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Korkea hiilidioksidipitoisuus heikentää suorituskykyä ja tutkitusti päättelykyky heikkenee ja oppimistulokset huononevat. 

Kun hiilidioksiditaso kohoaa, toimi näin:

Ilman tulee yksinkertaisesti vaihtua paremmin! Siispä säädä mahdollista koneellista ilmanvaihtoa, avaa ikkunoita ja vähennä ihmismäärää tilassa, jos mahdollista. Kun tilassa on hetkellisesti tavanomaista enemmän ihmisiä, se voi näkyä korkeana arvona. Mikäli taso on koholla useita tunteja kerrallaan tai pysyy korkealla pitkään myös ihmisten jo poistuttua tilasta, suositellaan parantamaan olosuhteita pysyvästi.
Lataa tästä lisätietoa hiilidioksidista PDF muodossa

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-YHDISTEET

Mittauksesta käytetään myös termiä TVOC-mittaus. Mittaus kertoo VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuuden.

VOC-päästöt ovat kaasumaisia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lyhytaikaista nousua mittaustuloksissa voivat aiheuttaa esimerkiksi hajuvedet, käsidesi tai uudet tekstiilit. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet päätyvät huoneilmaan mm. rakennusmateriaaleista tai sisustustuotteista. Myös ruuanlaitto, askartelu tai siivous voivat hetkittäin nostaa pitoisuuksia ilmassa. 

Miten VOC-yhdisteet vaikuttavat käyttäjään ja ympäristöön?

Pitkään jatkunut altistus VOC-yhdisteille voi tutkitusti olla haitallista esimerkiksi keskushermostolle. Lyhytaikaisen pitoisuuden nousun voi joskus haistaa tai sen saattaa huomata esimerkiksi silmien kutinasta tai muista ärsytysoireista.  

Kun VOC kohoaa, toimi näin:

Jos seurannan mukaan näyttää, että VOC-arvoissa on tasaista nousua tai toistuvia kohonneita arvoja, ota yhteyttä. Selvitetään lisää. Jatkuvasti koholla oleva VOC-arvo on aina aihe tarkempiin tutkimuksiin.
Lataa tästä VOC ja TVOC lisätietoa PDF muodossa


HIUKKASET

Loop One mittaa PM1 ja PM 2.5 hiukkasten pitoisuutta, ja laskee algoritmien avulla PM 4 ja PM 10 hiukkasten pitoisuudet hyödyntäen mitattujen partikkelien kokojakaumaa.

Tutkimuksissa on viitteitä siitä että 1μm hiukkaset voivat olla terveydelle jopa haitallisempia kuin 2,5μm kokoiset pienhiukkaset. Tämä tutkimusaihe on kesken ja esimerkiksi terveyssuositukset eivät vielä ota kantaa 1μm hiukkaspitoisuuksiin. Tulevaisuudessa viralliset raja-arvot ovat mahdollisia kun tutkimustietoa on riittävästi

Hiukkasia ovat mm. virukset ja bakteerit, siitepöly, itiöt ja palamishiukkaset. Hiukkaset voivat olla vaaratonta pölyä, mutta ne voivat sisältää myös terveydelle vaarallisia aineita, esimerkiksi raskasmetalleja joita syntyy mm. liikenteessä.  Pienhiukkaset ovat alle 2,5 μm kokoisia hiukkasia, jotka kulkeutuvat ilman mukana alahengitysteihin.

Miten pienhiukkaset vaikuttavat käyttäjään ja ympäristöön?

Hetkittäisiä pitoisuuspiikkejä voi siis esiintyä esimerkiksi siivotessa tai kynttilöitä/takkaa poltettaessa. Jos mittaus osoittaa jatkuvasti liian korkeita pienhiukkasmääriä, ota yhteys asiantuntijaan jotta voidaan tarkemmin selvittää mitä pienhiukkaset sisältävät. Pienimmät hiukkaset pystyvät kulkeutumaan verenkiertoon saakka ja ovat tutkitusti riskitekijä terveydelle.

Kun hiukkaspitoisuus kohoaa, toimi näin:

Yritä selvittää mistä hiukkaspäästöt tulevat. Esimerkiksi takanpolton hiukkaset voivat päästä jotakin kautta sisäilmaan. Tai esimerkiksi tupakanpoltto raitisilmakanavan läheisyydessä voi tuoda hiukkasia sisäilmaan. Jos käytössä on tuloilman suodatin, vaihda se säännöllisesti. Myös ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa tasaisin väliajoin. Käytä pintojen siivouksessa nihkeäpyyhintää pölyhuiskan sijaan. Voit tutkituttaa rakennevuodot asiantuntijalla. Laadukas ilmanpuhdistin poistaa myös pienhiukkasia. Varmista että ilmanvaihto toimii.
Lataa tästä lisätietoa pienhiukkasista PDF muodossa


MELU

Äänentaso on yksi miellyttävän ympäristön osatekijä. Melun kokeminen on yksilöllistä. Melumittaus tuo usein mielenkiintoista tietoa jokaisen tilan käyttäjän ulottuville.

Palvelussamme melun keskiäänitaso mittaa yleistä melua ja sen kestoa. Melun minimiäänitaso kuvaa taustamelua, eli esimerkiksi ilmastoinnin suhinaa, koneiden käyntiääntä tai liikenteen ääntä. Melun enimmäisäänitaso -mittaus osoittaa yksittäisten kovien äänten piikit.

Miten melu vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Melutaso vaikuttaa esimerkiksi työviihtyvyyteen. Meluinen ympäristö on epämiellyttävä ja häiritsevät äänet vaikeuttavat keskittymistä, haittaavat unta ja lisäävät stressiä. Pahimmillaan melu aiheuttaa tinnitusta ja kuulon heikkenemistä. 

Liikaa melua, toimi näin:

Paranna tilan akustiikkaa. Tilasta riippuen tämä onnistuu esimerkiksi tekstiileillä tai akustiikkalevyillä. Suojaa kuulo. Tee muita yksilöllisiä toimia tila ja sen käyttötarkoitus huomioiden.
Lataa tästä lisätietoa melusta PDF muodossa


VALAISTUSVOIMAKKUUS

Sopiva valon määrä on paitsi mukavuustekijä, myös lähtökohta tehokkaalle toiminnalle. Toisaalta, esimerkiksi tiettyjen esineiden säilytys edellyttää tarpeeksi pimeää tilaa. Oleellista on oikea valon määrä suhteessa tilan käyttötarkoitukseen.

Loop One -mittaus kertoo kuinka paljon valoa päätyy laitteen valoanturiin. Valoanturi sijaitsee laitteen alareunassa. Mittaustulokseen vaikuttaa valon lähteen sijainti laitteeseen nähden sekä materiaali, jonka päällä laite on.

Vertailuarvoja:

Täysikuu kirkkaana yönä: 0,05 – 0,36 luksia.

Suora auringonvalo: 32 000 – 100 000 luksia.

Miten valo vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Ikkunoista tilaan pääsevä päivänvalo koetaan usein miellyttävimpänä valonlähteenä. Riittävä valon määrä tehostaa toimintaa. Oikea valon määrä riippuu siitä, mihin tilaa kulloinkin käytetään. Tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen optimaalinen valaistus on tavoite, jota kannattaa myös mittaamalla selvittää. Esimerkiksi lukemiseen hyvä valon määrä on noin 300 – 500 luksia.
Lataa tästä lisätietoa valaistuksesta PDF muodossa

ILMANPAINE

Sisäilman paine on joko negatiivinen tai positiivinen riippuen rakennuksen ilmatiiviydestä, tuulesta ja korvausilman määrästä. Jopa melko pienet ilmavirtojen ja paineiden muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti sisäilman laatuun ja rakenteisiin.

Ilmanpaine on yllä olevan ilmamassan aiheuttamaa painetta. Karkeasti sanottuna kauniilla säällä on korkeapaine ja päinvastoin.

Miten ilmanpaine vaikuttaa käyttäjään ja ympäristöön?

Jopa melko pienet ilmavirtojen ja paineiden muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti sisäilman laatuun ja rakenteisiin. Loop One -mittain käyttää ilmanpainedataa lähinnä laitteen sisäisesti muiden suureiden mukana data-analytiikassa.

Miten ilmanpaine vaikuttaa ympäristöön?
Kun ilmanpaine kohoaa, tarkkaile: tuleeko kaunis, kuiva ja lämmin päivä?  : )

LIIKE

Liikemittaus mittaa laitteen kokemaa liikettä eli laitteen siirtymistä. Liikemittauksella voidaan havaita esimerkiksi jos laite on siirtynyt tai pudonnut. Liikemittauksen avulla voidaan havainnoida myös liikkuvan kohteen (esimerkiksi rahdin) aikaisia g-voimia.

Toistaiseksi liikemittausta ei voi seurata käyttöliittymän kautta mutta data on saatavilla pyynnöstä.
Sisäilman laatu on aina kokonaisuus, joka koostuu kaikista mitatuista suureista. Huomionarvoista on, että kutakin mittaustulosta tulee tarkastella aina suhteessa tilan käyttöön ja käyttäjän tarpeisiin nähden. Kerrostalon makuuhuone, kylmäkellari, näyttelytila tai toimiston neuvotteluhuone vaativat kukin omat optimaaliset olosuhteensa, jotta tila toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme laajan taustaselvityksemme mukaisesti ja lukuisiin tutkimuslähteisiin perehtyen asettaneet mittaimen eri suureille tavoitearvot. Annamme mielellämme tarkempaa lisätietoa tarvittaessa.

Näitä jokaista muuttujaa, voit seurata Loop One -palvelumme avulla.

Lähteet