Sisäilmanlaadun mittarina ei voi käyttää pelkästään ihmisen aisteja. Ihmisen kokemat oireet voivat olla merkki siitä että sisäilmassa olisi parantamisen varaa. Olosuhdemittari, ilmanlaatumittari, sisäilma-anturi tai millä nimellä tätä ilmanlaatutietoa tuottavaa laitetta nyt haluaakaan kutsua, on silloin faktatietoa tuottava apuväline. Lue tarkemmin, millainen on hyvä ilmanlaatumittari.

Tarkka ja monipuolinen

Hyvä ilmanlaatumittari mittaa sisäilman laatua mahdollisimman tarkasti. Tuotteeseen on valittu huolella parhaat mahdolliset komponentit ja monipuoliset mittausominaisuudet, jotta sisäilmasta saadaan riittävä kokonaiskuva. Se mittaa suureita kuten lämpötila ja ilmankosteus. Niiden lisäksi voidaan seurata esimerkiksi VOC-yhdisteitä, pienhiukkasia tai hiilidioksidin määrää. Mittaustuloksista voi tehdä päätelmiä myös vertaamalla eri suureiden mittaustuloksia toisiinsa.

Helppo käyttää

Kun sisäilman mittauslaite on helppo ottaa käyttöön, se palvelee tilanteissa, joissa sisäilman laadusta pitää saada kokonaiskuva nopealla aikataululla. Napista päälle -mittaus mahdollistaa nopean aloituksen. Sisäilmamittaus itsenäisesti toimivine antureineen on silloin myös siirrettävissä helposti tilasta toiseen.

Mittaustulosten tulee olla salasanan takana, mutta nopeasti silmäiltävissä. Selkeä näkymä ilmanlaatudataan on yhtä tärkeä kuin toimiva laite. Erityisesti silloin, kun reaaliaikaista mittaustulosta katsovat sisäilmaosaajien lisäksi esimerkiksi loppuasiakas, työterveyshuolto ja viranomaiset, on esitystavan selkeys oleellista.

Langaton ja luotettava tiedon siirrossa

Ilmanlaatuanturin tiedonsiirtotapaan kannattaa kiinnittää huomiota. LPWAN-teknologiaan perustuva LoRaWAN tiedonsiirtoverkko on toimintavarma, mutta radioverkko ei kata koko Suomea. Katvealueita on myös Sigfox radioverkossa.

Osa sisäilma-antureista käyttää tiedonsiirtoon Wifi-verkkoa. Matkapuhelinverkkoa hyödyntävien laitteiden käyttöympäristö on Wifi-verkkoa laajempi. 4G-matkapuhelinverkossa toimivan IoT-olosuhdeanturin kuuluvuusalue on maailmanlaajuisestikkin yleisesti parempi kuin radioverkkojen. 

Langaton sisäilmamittari ei ole riippuvainen sähköpistokkeiden sijainnista ja itsenäisesti, ilman keskusyksikköä toimiva ilmanlaatuanturi voidaan asentaa lähes millaiseen tilaan tai rakennukseen tahansa.

Säilyttää mitatun ilmanlaatudatan

Kun ilmanlaatumittari on etäluettava  saadaan mittaustulos nopeasti käyttöön eikä laitteen dataa tarvitse erikseen purkaa tai siirtää tietyin väliajoin paikan päällä käymällä.

Pieni dataloggeri on sopiva lyhytaikaiseen monitorointiin ja dokumentointiin. Silloin kun ilmanlaatudata halutaan tallettaa pitkältä ajalta, on historiatiedot säilyttävä pilvipohjainen ratkaisu parempi valinta.

Päivitettävä ja kestävä

Hyvä ilmanlaatumittari kestää myös aikaa. Se on mahdollista päivittää tai vian ilmetessä korjata. Ilmanlaatuseurannan kestäessä vuosia, laitteen luotettava toiminta on keskiössä.  

Pieni virrankulutus on ominaisuus jota on lupa vaatia kaikenlaisilta laitteilta, oli kyseessä sitten kevyt loggeri tai järeämpi olosuhdemittain. Ladattavalla akulla toimivan ilmanlaatumittarin etu paristokäyttöisiin nähden on pienemmän jätemäärän lisäksi mm. laitteen helppo lataus tavallisella kännykkälaturilla.

Hälytykset, ilmoitukset ja raja-arvot

Olosuhdemittaus voi toimia joko itsenäisesti tai osana taloautomaatiota. Raja-arvojen säätö mahdollistaa tavanomaisista arvoista poikkeavan tilan, kuten viileän etävaraston ilmanlaadun tarkkailun ja automaattiset hälytykset helpottavat tilanteen seurantaa. Laitteen automaattiset hälytykset mahdollistavat tehokkaan valvontajärjestelmän kohteissa, joissa rakennuksen oma hälytysjärjestelmä ei tuota tarpeeksi tietoa.

Suomenkielinen tuki ja asiakaspalvelu

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ja sisäilmanmittaustulosten tulkinnan apuna, suomenkielinen asiakaspalvelu säästää aikaa ja todennäköisesti myös rahaa.

Kokemuksia erityisen hyvästä tai huonosta ilmanlaatumittarista?

Jaa ne kanssamme joko info(at)loopshore.com tai LinkedIn.

Tutustu tarkemmin Loopshoren olosuhdemittaukseen.