Sitra avasi loppuvuonna 2022 yrityksille ja muille toimijoille suunnatun ratkaisuhaun. Siinä tavoitteena oli kehittää datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluita, joiden avulla energiaa säästyisi ja kulutuspiikkejä voitaisiin tasata. Kohderyhmänä olivat kotitalouksien lisäksi mm. pienyritykset ja taloyhtiöt.

Sitran ”Energiakäyttö haltuun datan avulla” -hankkeessa, Loopshoren pilotissa mitattiin olosuhteita mm. omakotitalon makuuhuoneesta. Ilmanvaihtoa säädettiin mittaustulosten pohjalta.

Loopshore Opti -optimointia datan avulla

Ratkaisuhaun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 39 hakijaa. Loopshore valittiin näiden hakijoiden joukosta mukaan kehittämään omaa ratkaisuaan. Loopshore Opti -pilotin lisäksi mukaan pääsi 7 muuta toimijaa. Sitran tiloissa Helsingissä kokoonnuttiin kaikkien mukana olevien voimin hakemaan synergiaa ja kuulemaan asiantuntijoita mm. Motivasta ja Kiinteistöliitosta.

Loopshore Opti  -konseptin tavoite on hakea säästöä ilmanvaihdon tehoa optimoimalla, niin että löydetään pienin turvallinen taso jossa rakennus pysyy terveenä ja käyttäjillä on oikeat olosuhteet. Kiinteistöjen ilmanvaihtoa säädetään, samalla reaaliaikaisesti Loop One -olosuhdsensoreilla tilannetta tiiviisti seuraten. Kun ilmanvaihdon säätö perustuu mitattuun tietoon ja dataan, sitä voidaan tehdä turvallisesti sisäilman laatua laajasti samalla tarkkaillen. Esimerkiksi hiilidioksidin määrää ja pienhiukkasia voidaan seurata. Datan analysointi ja tulkinta on oleellinen osa konseptia. Mittausta tehdään paitsi huonetiloissa, myös ilmanvaihtokoneen sisällä, jolloin päästään Loopshoren hypoteesin mukaan tehokkaaseen mutta terveelliseen, energiaa säästävään lopputulokseen. Päämääränä on säästää jopa 40 % rakennuksen vuosittaisesta energiankulutuksesta.

Makuuhuoneen CO2-mittaustulos ennen ja jälkeen ilmanvaihdon säädön.

Ensimmäisestä vaiheesta onnistuneita tuloksia

Loopshore Optin pilottikohteina olivat sairaala ja omakotitalo. Pilotin aikana havaittiin että säästö todella on mahdollista ja sen tutkimista sisäilmasensoreita hyödyntäen kannattaa edelleen jatkaa.

Sairaalassa mitattiin IV-koneen toimintaa Loop One -sisäilmamittaimin. Todensimme että keskimääräistä käyttöastetta ja maksimi-ilmavirtoja voidaan pienentää ja tavoitteet täyttyivätkin hyvin anturoinnin, mittausten ja raportoinnin osalta.

Omakotitalossa ilmanvaihtoa optimoitiin mittausdatalla poistoilmapuhaltimen käyttöjännitettä säätäen. Mittausten perusteella perusilmanvaihdon määrää pudotettiin ~50% vaarantamatta  kuitenkaan asumisterveysasetuksessa määriteltyjä raja-arvoja ja miellyttäviä olosuhteita. Energiankulutusta saatiin vähennettyä ~400 kwh/kk, joka vastaa kohteen 33c/kwh hinnalla 132 € säästöä.

Loopshoren toimitusjohtana Janne Edgren kertoi 7.3.2023 Sitran Datatalouden tilannehuone -tapahtumassa pilotin ensimmäisestä vaiheesta ja sen tuloksista. 

Loopshore tavoittelee jatkoa hyvin alkaneelle hankkeelle

Loopshore valittiiin pilottien joukosta jatkoon toiseen vaiheeseen, jolloin on mahdollisuus päästä jatkokehittämään konseptia jo saatujen tulosten pohjalta vuoden 2024 aikana. Myös Kapacity.io ja Turun Ammattikoulun työryhmä saivat mahdollisuuden jatkokehitykseen.

Loopshoren tavoitteena on päästä hankkeen toisessa vaiheessa testaamaan ratkaisua taloyhtiössä, kaikki suunnitellut vaiheet yhdessä kohteessa toteuttaen. Näin päästäisiin tekemään energialaskenta tarkasti kaikkia tietoja hyödyntäen. Yksittäisille asukkaille, osakkaille, mahdollisten liikehuoneistojen omistajille ja vuokralaisille mittaus antaa tietoa sisäolosuhteista ja taloyhtiö saa lisäksi yleistietoa jonka avulla on mahdollista suunnitella mm. tulevia toimenpiteitä kustannustehokkaasti. Samalla lisätään myös isännöitsijöiden tietoa ilmanvaihdon mahdollisuuksista taloyhtiöissä. Maaliskuussa 2023 hankehakemuksen valmistelu on käynnissä.

LUE  LISÄÄ LOOPSHOREN PILOTIN VAIHEISTA SITRAN UUTISISTA JA ARTIKKELEISTA

Sitra on valinnut kahdeksan pilottihanketta joilla taklataan energiahaasteita / hankkeen esittely (28.12.22)
https://www.sitra.fi/uutiset/energiansaastoa-helpottavia-mobiilisovelluksia-ilmanvaihdon-tehostamista-ja-aurinkopaneelien-optimointia-sitra-on-valinnut-kahdeksan-pilottihanketta-joilla-taklataan-energiahaasteita/

Energiankäyttö haltuun datan avulla -pilotit / hankekuvaus (28.12.2022)
https://www.sitra.fi/hankkeet/pilotit-energiankaytto-haltuun-datan-avulla/

Datasta vetoapua energiansäästöön / hankkeen tuloksia (6.3.2023)
https://www.sitra.fi/artikkelit/datasta-vetoapua-energiansaastoon/

Datatalouden tilannehuone (7.3.2023)
https://www.sitra.fi/tapahtumat/datatalouden-tilannehuone/

LOOPSHORE OPTI KOULUISSA

Toiveissa turvallinen energiaoptimointi? Autamme mielellämme.