Museokeskus Vapriikki Tampereella halusi selvittää avullamme tarkemmin näyttelytilassa havaittua voimakasta kumimaton hajua ja sen taustaa.

Tilassa oli ensin käytössä Loop One-mittain, jolla havainnoitiin tilan olosuhteita useiden viikkojen ajan. Näin saatiin kokonaisvaltaista tietoa muutoksista sisäilmassa vuorokauden eri aikoina. Tämän mittauksen perusteella tehtiin VOC-tutkimus. VOC-tutkimuksessa selvitetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrää ja laatua. Niitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennusmateriaaleista tai kemikaaleista.

Näytteet otettiin museon ollessa yleisöltä suljettuna. Vaikka kumimaton haju koettiin voimakkaana, VOC-pitoisuudet eivät tutkimusten perusteella osoittautuneet asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja ylittäviksi.


Analyysissä löytyi pieniä pitoisuuksia yhdisteestä jota käytetään kumimaton työstettävyyden parantamiseen.

Loop one sisäilmamittaimella ja hajuaistin perusteella havaittiin korkeat tVOC pitoisuudet mutta tarkempi laboratorioVOC -tutkimus ei antanut syytä huoleen. Mikäli epätavallisen korkeita VOC-pitoisuuksia olisi löytynyt, ne olisivat voineet vaikuttaa ilmanlaatuun näyttelytilassa, mutta tässä tutkimuksessa mitään huolestuttavaa ei havaittu.

Vapriikki avautuu yleisölle remontin jälkeen helmikuussa 2022.
Lue lisää Vapriikin tiloista: www.vapriikki.fi

Onko teillä tiloja joissa esiintyy esimerkiksi hajua jonka lähdettä ette tiedä?
Autamme mielellämme.