Datan käyttöehdot 2024

Mitä dataa Loop One -laite kerää?

​​Loop One -laite mittaa käyttöliittymässä näkyvät olosuhdetiedot.
– lämpötila
– suhteellinen ilmankosteus
– hiilidioksidi
– haihtuvat orgaaniset yhdisteet
– pienhiukkaset
– melu (äänen voimakkuus)
– valo
– ilmanpaine
– laitteen liikuttelu

Laite ei kerää:
– ääninäytteitä 
– gps-tietoja
– lähialueen bluetooth- tai WiF- laitteiden tietoja
– tai muitakaan tunnistetietoja joilla laitteen voisi yhdistää suoraan käyttäjään tai tilaan jossa laite kulloinkin sijaitsee.

Salasanasuojatusta pilvipalvelusta asiakas voi seurata omien kohteidensa analysoitua dataa. Pilvipalvelussa näkyvät mitattavan kohteen tiedot kuten rakennuksen nimi ja/tai osoite mutta palvelua on mahdollista käyttää myös ilman näitä tunnistetietoja. Tunnistetiedot lisätään palveluun asiakkaalta saadun tiedon pohjalta.


Missä dataa säilytetään?

Loopshoren pilvipalvelu kerää sensoreista olosuhdedataa jota säilytetään Loopshoren pilvipalvelun tietokannassa. Pilvipalvelin sijaitsee EU:ssa.


Miten kauan data säilyy?

Data ei lähtökohtaisesti poistu tietokannasta vaan säilyy siellä aina. Data poistetaan vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Asiakas pääsee omaan salasanasuojattuun dataansa niin kauan kun palvelu on hänellä käytössä. Kukaan muu asiakkaan ja Loopshoren nimettyjen henkilöiden lisäksi ei pääse ko. käytäjätunnuskohtaiseen dataan.


Miten voi poistaa oman datahistoriansa?

Asiakas voi pyytää milloin tahansa Loopshore Oy:tä poistamaan datan tietokannasta halutulta ajanjaksolta, esim. koko vuokra-ajalta. Tästä saapuu erikseen asiakkalle kirjallinen vahvistus.


Mihin dataa käytetään?

Kerätty data visualisoidaan asiakkaan käyttöliittymässä suurekohtaisiin graafeihin ja havainnollistetaan analysoinnin perusteella liikennevalovärein. Asiakas voi hyödyntää mittausdatan tuottamaa tietoa rakennuksen sisäilman ja energiankulutuksen hallintaan. Palvelun avulla voi tarkastalla mittasuureiden trendejä. 

Loopshore käyttää dataa ilmanlaatuun ja olosuhteisiin liittyvien ilmiöiden tutkimiseen sekä palvelun kehittämiseen ja tilastointiin. Ilmiöiden tutkimiseen, palvelun kehittämiseen ja tilastointiin käytetyn datan pohjalta ei voida tunnistaa kohteita tai käyttäjiä. Tehtäessä esimerkiksi tutkimuksellista tilastointia kouluista, datasta ei voi jälkikäteen tunnistaa yksittäisen koulun tilastoja. Tilastoissa voidaan esimerkiksi tutkia tyypillistä koululuokan CO2-pitoisuutta koulupäivän aikana, CO2-huippuja, niiden ajoitusta jne. Datasta ei kuitenkaan voida päätellä missä koulussa on suurimmat CO2-pitoisuudet ovat.

Asiakkaan tilauksesta teemme tutkimuksia asiakkaan omista kohteista, joissa tunnistetiedot ja tulokset on nähtävissä yksityiskohtaisesti asiakkaalle luovutettavassa raportissa. Raportti toimitetaan asiakkaan toivomalla tavalla.


Miten data on suojattu?

IoT-datan suojauksessa on useita eri vaiheita joissa kaikissa data ja/tai järjestelmä on suojattu kuten esimerkiksi:

  1. tilaa mittaava laite
  2. IoT-verkko jossa data kulkee
  3. laitteen ja palvelimen välinen tietoliikenne
  4. palvelin joka käsittele dataa
  5. tietojen varmuuskopiointi
  6. järjestelmän ylläpitäjän ja käyttäjien tiedot

Loopshore Oy on tietoturva-auditoitu yritys ja tarvittaessa avaamme yksityiskohtaisemmin käyttämiämme teknologioita sekä prosesseja datan suojaamiseen liittyen. Yksityiskohtaisten tietojen antaminen julkisesti voi osaltaan vaarantaa tietoturvaa eikä niitä siksi ole listattu tässä.

Kenellä on pääsy asiakkaalta kerättyyn dataan?

Asiakas pääsee omaan salasanasuojattuun dataansa. Kukaan muu asiakkaan ja Loopshoren nimettyjen henkilöiden lisäksi ei pääse ko. käytäjätunnuskohtaiseen dataan. Käyttäjätunnuskohtaista dataa voidaan jakaa kolmansille osapuolille asiakkaan luvalla ainoastaan projekteissa joiden onnistuminen edellyttää datan jakamista. Tällainen voi olla esimerkiksi Loopshore Opti -energiansäästöprojekti. Rekisteriselosteemme: https://loopshore.com/rekisteriseloste/

Kenellä on oikeus asiakkaalta kerättyyn dataan?

Asiakkaalla on oikeus omaan dataansa niin kauan kuin laite on vuokrattuna. Datan voi tallentaa itselleen CSV-tiedostona myöhempää käyttöä varten. Kolmansilla osapuolilla ei lähtökohtaisesti ole pääsyä dataan. Projekteissa joissa kolmas osapuoli on mukana, datan käytöstä neuvotellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Loopshorella on oikeus käyttää dataa anonyymiin tilastointiin ja palvelun kehittämiseen.


Saako dataa edelleenjakaa tai hyödyntää liiketoiminnassaan?

Palvelun tuottamaa dataa saa asiakas hyödyntää haluamallaan tavalla niin kauan kuin asiakkaalla on pääsy dataan (voimassaoleva vuokrasopimus laitteesta ja palvelusta). Erikseen tallennettu CSV-tiedoston data jää asiakkaan käyttöön. Loop One -palvelussa on REST-API rajapinta jonka avulla asiakas voi hyödyntää sensorin tuottamaa dataa haluamallaan tavalla:   rajapintakuvaus

EU:ssa tietokannalle syntyy tuottajalle yksinoikeus, Loopshore kuitenkin myöntää asiakkailleen pysyvät rajoittamattomat käyttö- ja muokkausoikeudet asiakkaaseen liittyvään dataan.