Sisäilma-asiantuntijan palsta

Otsikko kuva hyvin valoisasta huoneesta

24/03/2022 | Hyvinvointi sisätiloissa: Valo ja valaistus Sisäilma-asiantuntijan palsta

Hyvinvointi sisätiloissa: Valo ja valaistus

Valo on tärkeä sisäilmastoon vaikuttava tekijä. Työskentely päivänvalossa aiheuttaa vähemmän stressiä ja väsymystä. Kouluissa valo vaikuttaa oppimiseen ja luonnonvalo kannattaa hyödyntää.

Read more

08/03/2022 | Sisäilmaston olosuhteet ja altisteet Sisäilma-asiantuntijan palsta

Sisäilmaston olosuhteet ja altisteet

Sisäilmaongelmien mahdollisia lähteitä on useita, niiden jäljittäminen rakennuksessa voi olla hankalaa. Rakennusten voimakas alipaineisuus ja ilmanvaihdon riittämättömyys voivat pahentaa haittakokemuksia.

Read more

04/03/2022 | PAH-yhdisteet Sisäilma-asiantuntijan palsta

PAH-yhdisteet

Polttoaineiden epätaloudellisessa palamisessa syntyy polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita kutsutaan PAH-yhdisteiksi.

Read more

24/02/2022 | Case: Formaldehydi-tutkimus Sisäilma-asiantuntijan palsta

Case: Formaldehydi-tutkimus

Vesivahinkoisessa rivitaloasunnossa tehtiin olosuhdeseuranta ja formaldehydimittaus.

Read more

27/01/2022 | Olosuhdekysely ja olosuhdeseuranta Sisäilma-asiantuntijan palsta

Olosuhdekysely ja olosuhdeseuranta

Helppokäyttöinen kysely sisätilojen olosuhteista kannattaa toteuttaa, kun tilojen käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa sisäilmaan liittyen. Haittakokemuksia on silloin esimerkiksi kouluissa esiintynyt…

Read more

25/01/2022 | VOC-yhdisteet sekä jatkuva TVOC-olosuhdeseuranta Sisäilma-asiantuntijan palsta

VOC-yhdisteet sekä jatkuva TVOC-olosuhdeseuranta

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan määrittää sisäilmasta keräävillä menetelmillä tai jatkuvatoimisilla mittalaitteilla (esimerkiksi Loop One). Sekä kerättävän ja jatkuvatoimisen menetelmien tuloksia ei voida käyttää suoraan terveysvaikutusten arviointiin.

Read more