Tutustu tarkemmin sisätilojen olosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin. KOSTEUSOptimaalinen ilmankosteus auttaa pitämään ihmiset ja rakennukset terveinä. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa mm. mikrobien […]
valaistus_blogi
Valo on tärkeä sisäilmastoon vaikuttava tekijä. Oikea valaistus lisää ihmisten hyvinvointia. Päivänvalo ja keinovalo muodostavat sisätiloissa toimivan kokonaisuuden. Valo vaikuttaa […]
Sisäympäristöt ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia ja sisältävät useita toisiinsa liittyviä, sisäympäristön laatuun ja käyttäjien hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Sisäilmaongelmat ovat moninaisia. […]
Polttoaineiden epätaloudellisessa palamisessa syntyy polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita kutsutaan PAH-yhdisteiksi. PAH-yhdisteitä sisältävät kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset […]
Me Loopshorella tähtäämme siihen, että Loop One -mittainta käyttämällä rakennukset ja sitä kautta myös ihmiset pysyvät terveempinä pidempään. Siksi meille […]
Vesivahinkoisessa rivitaloasunnossa tehtiin olosuhdeseuranta ja formaldehydimittaus. 70-luvulla rakennetussa rivitalo-kohteessa on ollut vesivahinko, jolloin useampi rakenne on kosteusvaurioitunut. Rakenteita on korjattu, […]
Rakennusten ilmavirtojen säätäminen todellisen tarpeen mukaan, on tärkeää esimerkiksi energian säästämiseksi. Se on oltava mahdollista myös ympäristöministeriön asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön […]
Helppokäyttöinen kysely sisätilojen olosuhteista kannattaa toteuttaa, kun tilojen käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa sisäilmaan liittyen. Haittakokemuksia on silloin esimerkiksi kouluissa esiintynyt […]
Museokeskus Vapriikki Tampereella halusi selvittää avullamme tarkemmin näyttelytilassa havaittua voimakasta kumimaton hajua ja sen taustaa. Tilassa oli ensin käytössä Loop […]
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ovat kaasumaisia ja niiden esiintymisen sekä pitoisuuksien paikallinen ja ajallinen vaihtelu sisäilmassa on suurta. VOC-pitoisuuteen vaikuttavat […]

Looppaa mukaan